Hjælp til en bedre fremtid

Dagligdagen

Hos Frisk-Pust

Hos Frisk-Pust vil vi de første tre-fire måneder arbejde på at danne en god, sund relation mellem beboeren og personalet, så der skabes tillid, tryghed og trivsel. Dette gøres ved at møde beboeren på lige fod, med åbenhed, anerkendelse, gensidig respekt og engagement. Efterfølgende skal man i fællesskab med beboeren finde frem til dennes visioner for fremtiden, og gennem fælles positiv dialog med hinanden udarbejde en udviklingsplan, hvor borgeren selv sætter målene. Dette skal ske med respekt for beboerens personlighed, erfaringer og situation. Vil vi udvikle beboerens kompetencer og evner til at få en god hverdag, udvikling og trivsel i form af tilbud om naturoplevelser, kreative udfoldelser og socialt samvær. Vi lægger vægt på selvbestemmelse og positive oplevelser.

Værelserne:

Vi har plads til at huse 5 beboere i indbydende, lyse værelser, som beboeren har mulighed for at sætte sit personlige præg på for at føle sig hjemme.

Faciliteter:

Vi lægger særligt vægt på, at rammerne er trygge, rolige, omsorgsfulde, masser af rummelighed samt plads til det enkelte individs udfoldelser.
Vi vægter udelivet højt, og går ind for at borgerne er dagligt aktiveret. For at aktivere borgerne er der rig mulighed for at hygge sig.Vi har bålsted, hobbyværksted, kreativitetsrum, træningslokale og et rum for velvære. Faciliteterne giver mulighed for såvel sociale aktiviteter som ro og fordybelse, hvilket er med til at øge livskvaliteten og giver nogle faste rammer, man kan nyde i sin hverdag.

Medicinhåndtering:

Medicinhåndtering varetages af sygeplejeske, med personalet som har en godkendt medicinkursus, og vi bruger Det Fælles Medicinkort (FMK) til at sikre, at vi kan følge op på medicineringen.

Vi har i Frisk-Pust ansat sygeplejerske til at sikre en høj kvalitet heraf.

Få svar på dine spørgsmål om Frisk-Pust

Kontakt os her