Hjælp til en bedre fremtid

Målgruppen

Frisk-Pust er et socialpsykiatrisk botilbud beliggende i Faxe. Vi henvender os primært til borgere med diagnoser inden for skizofreni, personlighedsforstyrrelser, særdeles udfordrende adfærd mm. i aldersgruppen 18 – 65 år, der har et særligt behov for en struktureret og forudsigelig hverdag i rolige og trygge rammer. Visitationen sker ud fra Servicelovens § 107. Beboerne kan have en udadreagerende og selvskadende adfærd samt angst og depression. De kan have haft tidligere misbrug og nogle er domsanbragte.

Frisk-Pust er ikke egnet til mennesker med nedenstående problematikker:

Få svar på dine spørgsmål om Frisk-Pust

Kontakt os her