Social- og sundhedsassistent

Social- og sundhedsassistent søges til vores socialpsykiatriske botilbud

Har du interesse og erfaring inden for det psykiatriske speciale og har lyst til personlig og faglig udvikling ift. arbejdet med borgere, der bor på et bosted, så er det dig vi søger som ny kollega.

Vi søger en social- og sundhedsassistent (SSA) der kan varetage udøvende sygeplejeopgaver, overordnede medicinansvarlige opgaver, samt formidlende sygepleje og støtte omkring den helhedsorienterede rehabiliterende indsats i botilbuddene. Stillingen er på 37 timer ugentligt og det må forventes at kunne finde sted på vores forskellige adresser på Sjælland. Stillingen er ledig snarest, men vi venter gerne på den rette.

Botilbuddene ved Frisk-Pust er socialpsykiatriske botilbud, der tilbyder målrettet og struktureret midlertidig og længerevarende støtte til voksne borgere med sindslidelser. Den socialpsykiatriske støtte tilrettelægges med afsæt i den narrative tilgang og vi bruger flere socialpædagogiske metoder, herunder AI, Narrativ metode og Mentaliseringsbaseret coaching. Kerneopgaven er omdrejningspunktet for vores arbejde og støtten leveres med høj kvalitet og fokus på udvikling for borgerne.

Dine arbejdsopgaver: I samarbejde med den sundhedsfaglige leder, skal du sikre den overordnede sundhedsfaglige indsats på tilbudsstederne. Du er kun ansvarlig ift. Autorisationsloven for social og sundhedsassister. De sundhedsfaglige funktionsområder opdeles her i hovedpunkter:

– Udførende sygepleje opgaver, herunder visiterende inden opkald til egen læge, psykiatri eller vagtlæge, tilkaldes og vurdere mindre sundhedsfaglige problematikker, og evt. behandling hvor der ikke kræves lægefaglig vurdering.

– Varetage de overordnede medicinansvarlige opgaver, herunder at sikre en ensartet og struktureret medicinhåndtering i botilbuddene.

– Formidlende sygepleje og støtte op omkring den helhedsorienterede rehabiliterende indsats vha. undervisning og facilitering til det pædagogiske personale.

– Implementering af de 12 sygeplejefaglige problemområder, sundhedsfaglige handleplaner og instrukser.

– I tæt samarbejde med den sundhedsfaglige leder sikre at Frisk-Pust lever op til styrelsen for patiensikkerheds mål for risikobaseret tilsyn.

 

Vi har følgende forventninger til dig: – Du er uddannet social- og sundhedsassistent. – Har sundhedsfaglig erfaring. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring inden for det socialpsykiatriske område. – Kan indgå i et tværfagligt samarbejde. – Er fortrolig med brugen af IT i det daglige arbejde. – Er åben, tillidsfuld og fleksibel. – Har kørekort.

Vi tilbyder: – Botilbud – flere af dem som er i konstant udvikling. – God introduktion og sidemandsoplæring. – Stort fokus på kompetenceudvikling – Dygtige og engagerede tværfaglige kolleger som bidrager med faglig sparring. – Løbende supervision – Mulighed for at bruge dine faglige og personlige kompetencer. – Gode muligheder for både faglig og personlig udvikling. – En arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og et godt kollegialt sammenhold.

Har vi vakt interesse hører vi gerne fra dig på tlf. 6131 6337, eller send os din ansøgning samt CV på mail: sundhed@frisk-pust.dk