Tilbudsleder

Vil du være med til at skabe en meningsfuld hverdag for borgerne i Frisk-Pust ? Kan du skabe følgeskab i forandringsprocesser? – og kan du skabe trivsel, udvikling, facilitere fag-faglighed og skabe plads til drømme?

Så vil vi rigtig gerne høre fra dig.

Om Frisk-Pust
Frisk-Pust åbnede i august 2020 i Faxe med plads til 5 borgere, siden er også Køge afdelingen åbnet med plads til 3. Vores borgere har psykiatriske sygdomme og særdeles udfordrende adfærd. Oftest har vores borgere flere diagnoser, fx ubehandlet autisme, ligesom det er almindeligt med dobbelt diagnoser. De har selvskadende og udadreagerende adfærd samt angst og depression. De kan have haft tidligere misbrug, – og nogle er domsanbragte. Medarbejderstaben består aktuelt af ca. 35 faste medarbejdere.

I Frisk-Pust bruger vi hinanden til gensidig sparring og er i fællesskab med til at præge den strategiske retning.

Frisk-Pust ønsker i starten af 2022 at have skærpet fokus på psykologisk tryghed og selvledende teams.

Du kan læse mere om Frisk-Pust på www.frisk-pust.dk

Om jobbet
Som tilbudsleder i Frisk-pust står du i spidsen for et tilbud, der er i en udviklings- og en kontinuerlig forandringsproces. Fundamentet for et velfungerende tilbud er allerede lagt, så en del af opgaven fremadrettet vil være at fortsætte de gode initiativer og selv sætte dit eget præg på, hvor tilbuddet yderligere kan udvikle sig.

Ledelsesopgaven
Overordnet er din rolle at være drifts-, udviklings- og pædagogisk-strategisk leder. For at kunne løfte denne opgave kræver det gode samarbejdsrelationer til mange interessenter udenfor Frisk-pust; pårørende, de kommunale samarbejdspartnere m.fl. Men de allervigtigste relationer er dem, du skaber i dagligdagen i Frisk-Pust. Sammen har I fokus på drift, udvikling af fagligheden, omsorg for borgernes hverdag, udvikling af arbejdsgange og alt det andet, der hører til en god og sund hverdag sammen.

Derudover falder det indenfor din ledelsesopgave at:

  • have ansvar for budget og økonomistyring med reference til Direktøren
  • lede projekter og processer, fx implementering af diverse tiltag
  • sikre godt samarbejde omkring visitationer med tilbudschefen
  • sikre fokus på faglig udvikling herunder kvaliteten i den faglige dokumentation
  • Du trives med at arbejdet indenfor socialområdet ”som aldrig sover”, hvor opgaven til tider definerer arbejdstiden
  • Være til rådighed, fordi det går stærkt….

 

Lidt om dig
Vi forventer, at du har solid ledererfaring – gerne fra det pædagogiske felt. Det er selvsagt en fordel, hvis du i forvejen kender til borgere med psykiatri, autisme og udadreagerende adfærd, men gør du ikke det, – klæder din nye medarbejdergruppe og dine kollegaer dig på.

Det er vigtigt for os, at du er en synlig leder, der sætter retning, kommunikerer tydeligt og følger op på udviklingen. Du har gode muligheder for selv at skabe den retning, Frisk-Pust skal udvikle sig i, i de kommende år. Dine samarbejdspartnere i dette udviklingsarbejde vil primært være tilbudschefen og Direktøren.

Yderligere information og kontakt
Løn- og ansættelsesforhold efter aftale.

Vi indkalder løbende til samtale, da stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Tilbudschef Mille Bæk på tlf. 6131 7426 eller Direktør Ahmet Kolasinac på tlf. 6131 8798

 

 

 

FNs verdensmål er vores mål.
Frisk-pust har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social,
miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling.
Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.
Frisk -pust, hjælp til en bedre fremtid.