Vores vision og motivation

Vores mål og vision er, at støtte den psykisk sårbare borger med at navigere i de forventninger de bliver udskrevet med fra behandlingspsykiatrien og give vores beboere de rette værktøjer til at klare en normal hverdag, som gør at de kan håndtere deres sygdom og ikke være deres sygdom. Dette er med henblik på at begrænse genindlæggelser hos beboeren samt forebygge, at de ender ude i sociale problemer. Hensigten er at hele forløbet skal ske med respekt for beboeren og for samfundet som helhed, vi bestræber os efter holdbar resultater frem for hurtige resultater.
Mennesker med særlige behov har en større risiko for at blive marginaliserede og udstødte. Med en forebyggende indsats handler det om at hjælpe borgeren fra en udsat position til at blive så integreret i samfundet som muligt, inden borgeren kommer ud i sociale problemer, i form af f.eks. kriminalitet, misbrug, arbejdsløshed etc.

At være marginaliseret vil sige at befinde sig i en ufrivillig position med ufuldstændig deltagelse på et eller flere livsområder, hvor der hersker en normativ forventning om deltagelse. Det er en proces, der er kendetegnet ved en position, som er uønsket af det enkelte menneske. Samtidig er der tale om udelukkelse fra deltagelse på nogle af samfundets arenaer, der anses for væsentlige af såvel samfundet som af det enkelte individ.
Hos Frisk-Pust er vores fokus at gribe de marginaliserede borgere, hjælpe dem med at blive mere selvhjulpne, og få gjort borgeren til en deltager i samfundet, i stedet for den marginaliserede position, som i værste tilfælde ville kunne føre til udstødelse. I forløbet hos os arbejder vi på, at lærer borgeren at benytte andre mestringstrategier, og udvikle sociale kompetencer, der kan forebygge borgerens håndtering af latente problematikker i hverdagen. Hjemme såvel som i socialt samspil med andre.