Hjælp til en bedre fremtid

Om Frisk-Pust

Frisk pust er et nyt tilbud jf. Servicelovens §107, der henvender sig til voksne over 18 år med psykiatriske sygdomme og særdeles udfordrende adfærd. Vores borgere har som oftest dobbeltdiagnoser – det kan være f.eks. skizofreni og personlighedsforstyrrelser af emotionel karakter mm. Vi er specialiserede i at løfte de opgaver, som mange andre har måtte give op på. På Frisk-Pust afspejler vores personalegruppe den virkelige verden på den måde, at der tilstræbes en ligelig kønsopdeling, ansatte på tværs af etnisk oprindelse, køn og fagområder. Behandlingen bygger på et professionelt samarbejde mellem gårdens forskellige faggrupper. Frisk-Pusts personalegruppe består af sygeplejersker, assistenter, pædagoger og andre med relevant viden og kompetencer inden for behandlingsområdet. Vores flerfaglige indsats hjælper os til at betragte den enkelte beboers og de pårørendes personlige behov ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Fælles for personalet er, at de udviser gensidig respekt, omhu og anerkendelse samtidig med, at de har en professionel tilgang til beboeren med dobbeltdiagnoser, og dertilhørende problematikker. Vores miljøpersonale varetager behandling, pleje og omsorg ud fra den enkelte beboers behov. Personalet efterstræber altid, at det er beboerens, ønsker, behov og livsværdier der danner fundamentet for vores indsats. Vi er drevet af et fælles ønske om at kunne gøre en positiv forskel for mennesket og spare kommunerne for ressourcer på sigt. Med dette pejlemærke er Frisk-Pust grundlagt i sommeren 2019 af ildsjæle med en massiv faglig og praktisk baggrund. Vi åbner nu dørene for vores botilbud, der danner en solid og stabil ramme omkring beboerne. Frisk-Pust har plads til fem beboere. I husets stueetage er et beboerværelse, badeværelse, personalerum, stort køkken/alrum og en stue. Udover dette har vi et trænings,kreativ- og spillerum. Fra stueplan er der direkte udgang til skønne terrasser med grill og fri adgang til den store have med frugttræer. Huset er fritliggende nede ad en grusvej, hvor vi kan nyde gårdens omgivelser uforstyrret.

preben

Preben Brandt

Dr.med., Speciallæge i psykiatri

Der er ikke bare brug for flere steder, hvor mennesker med alvorlig psykisk lidelse og sociale problemer kan bo, når de ikke magter at bo i egen bolig. Der er også brug for botilbud der vil og kan noget forskelligt. Det skrev jeg om i bogen ’Socialpsykiatri – psykiatri på humanistisk grundlag’ i 2004, men det gælder også i dag. Det er ikke mindst vigtigt både at have fagligt og politisk fokus på flere ressourcer til at løfte opgaven, også i privat regi. For her er der også er mange dygtige medarbejdere der vælger at lægge deres arbejdskraft., Derfor er jeg også glad for, at jeg sagde ja til at indgå i bestyrelsen for botilbuddet ’Frisk-Pust’. Jeg ser Frisk Pust som er nyt og seriøst initiativ, der bygger på et reelt ønske om en bedre fremtid for beboerne og dermed gøre en forskel for en af vores samfunds mest udsatte borgergruppe.preben

Denise Kessie

Sygeplejerske
Bestyrelsesmedlem

Få svar på dine spørgsmål om Frisk-Pust

Kontakt os her