Værdigrundlag

Tryghed, personlig udvikling, selvbestemmelse og fleksibilitet er vores kerneværdier. Disse værdier har vi fundet frem til, dels ud fra målsætningen om et godt liv og dels med udgangspunkt i vore pædagogiske metoder, nemlig den anerkendende pædagogik og recovery.

 

1. Tryghed

Et godt liv med en høj grad af livskvalitet kræver, at man færdes i trygge omgivelser i sin hverdag. Vi giver beboerne tryghed ved at være forudsigelige og tilgængelige hele døgnet. Vi tilbyder beboerne trygge personlige relationer til et stabilt og tillidsfuldt personale og ved at tilbyde egnede og velholdte boliger i et trygt socialt miljø.

 

2. Personlig udvikling

Den enkeltes personlige udvikling trives bedst, når beboeren føler sig tryg med et stort råderum. Vi tror på, at alle mennesker kan og vil udvikle sig og at oplevelsen af at udvikle sig har afgørende betydning for et godt liv.

 

3. Selvbestemmelse

At tage beboerne med på råd for at give dem ansvar, er med til at styrke deres selvværd. Et bedre selvværd er med til at øge muligheden for et høj grad af livskvalitet. Vi lader den enkelte beboer råde over sit eget liv ved i meget høj grad at lade den enkelte tage egne beslutninger vedrørende egne forhold. Da det er beboerne, der bedst kender deres ønsker og behov, mener vi, at det er vigtigt og relevant at de selv får indflydelse på diverse beslutninger, som vedrører deres liv. Når beboerne oplever, at der bliver lyttet til dem og vi anerkender deres ideer og ønsker, mener vi, at det er med til at motivere dem til nemmere at realisere deres mål. Selvbestemmelse udøves blandt andet ved deltagelse i månedlige beboermøder.

 

4. Fleksibilitet

Tryghed, selvbestemmelse og personlig udvikling varierer fra person til person, hvorfor støtten skal gives individuelt på forskellige måder og tidspunkter. Derfor kan personalet af hensyn til beboeren ændre tidsplaner og arbejdstider på stedet.