Værdigrundlag

Tryghed, personlig udvikling, selvbestemmelse og fleksibilitet er vores kerneværdier. Disse værdier tager afsæt i målsætningen om et godt liv og er valgt med udgangspunkt i vore pædagogiske metoder; nemlig værdsættende samtale (Appreciative Inquiry), narrativ metode og mentaliseringsbaseret coaching.

 

1. Tryghed

Et godt liv med en høj grad af livskvalitet kræver, at man færdes i trygge omgivelser i sin hverdag. Vi giver borgerne tryghed ved at være forudsigelige og tilgængelige hele døgnet. Vi tilbyder borgerne trygge, personlige relationer til et stabilt og tillidsfuldt personale og ved at tilbyde egnede og velholdte boliger i et trygt socialt miljø.

 

2. Personlig udvikling

Den enkeltes personlige udvikling trives bedst, når borgeren føler sig tryg med et stort råderum. Vi tror på, at alle mennesker kan og vil udvikle sig – og at oplevelsen af at udvikle sig har afgørende betydning for et godt liv.

 

3. Selvbestemmelse

Når borgeren oplever at tage styring i sit eget liv er det med til at styrke selvværdet og dermed øge muligheden for en højere grad af livskvalitet. Den enkelte borger tager selv beslutninger vedrørende egne forhold, men det sker oftest i et tæt samarbejde med personalet, hvis støtte er vigtig, for at borgeren kan lykkes med sine mål og drømme.

Da det er den enkelte borger, der bedst kender egne ønsker og behov, mener vi, det er helt afgørende, at de selv får indflydelse på diverse beslutninger, som vedrører deres liv. Når borgerne oplever, at der bliver lyttet til dem og vi anerkender deres idéer og ønsker, mener vi, at det er med til at motivere dem til nemmere at realisere deres mål. Selvbestemmelse udøves (ud over i det daglige) blandt andet ved deltagelse i månedlige beboermøder.

 

4. Fleksibilitet

Tryghed, selvbestemmelse og personlig udvikling varierer fra person til person, hvorfor støtten skal gives individuelt på forskellige måder og tidspunkter. Derfor kan personalet af hensyn til borgeren ændre tidsplaner og arbejdstider i tilbuddet.