Appreciative Inquiry

Hvorfor er metoden er valgt?
Tanken bag Appreciative Inquiry går godt i hånd med vores socialkonstruktionistiske videnskabsteoretiske ståsted. Kongstanken er ’en anerkendende undersøgelse’ – en slags skattejagt ud i at finde gode erfaringer, resurser og succesoplevelser og lade dem lægge grunden til selvforståelse, værdier og visioner. AI kan både bruges i organisatorisk sammenhæng og i pædagogisk sammenhæng og det gør vi. Vores målgruppe kommer som oftest med et ekstremt destruktivt selvbillede, hvor AI vil være en helt ny måde at møde dem på og netop dette kan ofte være med til at bane vej for et forstærket selvværd. Vi oplever AI som et særdeles virkefuldt redskab i arbejdet med vores målgruppe.

Hvordan metoden bruges i det daglige arbejde?
AI er både en praktisk metode, men endnu vigtigere er det er grundlæggende tilgang, der fokusere på det gode vores borgere indeholder og alt det, de kan, så er det vores erfaring, at det er netop de egenskaber, der kommer i spil. Det kan være i situationer helt fra dagligdags gøremål i huset (at få vasket sit tøj eller gøre sit værelse rent) til større livsbegivenheder som fx at beslutte sig for at begynde på en uddannelse.

Hvad opnår borgeren ved metoden?
Via AI opnår vores beboere at der pludselig bliver fokus på ’det de kan’ fremfor ’det de IKKE kan’, hvilket for mange af dem er en helt ny vinkel. Det giver ofte den effekt, at de pludselig bliver betragtet som et kompetent menneske, der har noget at tilbyde, fremfor en problematisk person. Hvad opnår vi og hvordan følger vi op? Vi bruger AI til at forstærke kompetente selvbilleder og vi følger op på borgernes evne til at vælge konstruktive løsninger. Vi dokumenterer hver dag, hvorledes metoden har spillet en rolle i helt konkrete situationer.