Narrativ Metode

Hvorfor er metoden valgt?
Vi har valgt at arbejde narrativt, idet metoden af erfaring virker særdeles godt i arbejdet med vores målgruppe. Ligesom AI, hører den narrative metode hjemme i det socialkonstruktionistiske videnskabsteoretiske felt. Metoden tager udgangspunkt i sprogligt at forstærke det positive og tage afsæt i det, der giver mening og skaber motivation for borgeren. Det kan lyde som en selvfølge, men når man arbejder kontinuerligt og systematisk med denne metode, så vil de positive fortællinger langsomt få mere plads og i takt med dette, vil de forhåbentlig fylde mere, end de negative i borgerens selvopfattelse. Dette er uhyre vigtigt i arbejdet med vores målgruppe.

Hvordan bruges metoden i det daglige arbejde?
Når en borger flytter ind hos os, vil dennes destruktive selvbilleder givetvis spille en stor rolle. Det ved vi af erfaring. Borgeren kæmper med at slutte fred med fortiden og finde sig selv i en ny livssituation. I hverdagen vil selv små succesoplevelser komme til at fylde og få opmærksomhed i vores hus. Vi sprogliggør alle de positive sider, kompetencer og indsatser, som alle vores borgere kontinuerligt lægger for dagen. Det kan være alt fra et nyt initiativ fra en borger eller en vellykket snak ved middagsbordet, til en konflikt, som endte med refleksion og læring.

Hvad opnår borgeren ved metoden?
Effekten af den narrative metode er på sigt et styrket selvværd, en større lyst til ’at gøre det rigtige’ og mod til at kaste sig ud i nye ønsker og drømme. Det er præcis det, som vi sigter efter, med vores pædagogiske indsats: At udfolde og fortykke borgerens fortælling om sig selv, til i stigende grad at indeholde positive fortællinger

Hvad opnår vi og hvordan følger vi op?
Som bosted bruger vi narrativ metode som en del af den overordnede vision: at vores borgere skal opnå et så selvstændigt et liv, som det for den enkelte er muligt. Det betyder, at et styrket selvværd, nye livskompetencer og sunde og konstruktive valg bliver attraktive for den enkelte og så er vi rigtigt langt i vores mission. Vi følger op på de fastsatte målsætninger – både fra visiterende kommunes handleplaner, men også fra vore egne pædagogiske handleplaner, hvor effekten af vores metoder bliver vurderet.