Personale

Personalegruppen

Personalet består af veluddannede og erfarne pædagoger og sygeplejersker, assistenter og andre med relevant viden og kompetencer inden for behandlingsområdet. Vi vægter engagement og indlevelsesevne ved ansættelse af personale. Vores flerfaglige personale hjælper os til, at betragte den enkelte beboers og de pårørendes personlige behov ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Fælles for vores personale er, at de udviser gensidig respekt, omhu og anerkendelse, samtidig med at de har en professionel tilgang til beboeren med dobbeltdiagnoser og dertilhørende problematikker. Vores personale varetager behandling, pleje og omsorg ud fra den enkelte beboers behov. Personalet efterstræber altid, at det er beboerens ønsker, behov og livsværdier, der udgør fundamentet for vores indsats.