Personale

Personalegruppen

Personalet består af veluddannede, erfarne pædagoger, sygeplejersker, assistenter og andre med relevant viden og kompetencer inden for behandlingsområdet. Vi vægter engagement og indlevelsesevne ved ansættelse af personale. Vores flerfaglige personale hjælper os til at betragte den enkelte borgers og de pårørendes personlige behov, ud fra et helhedsorienteret perspektiv.

Fælles for vores personale er, at de udviser gensidig respekt, omhu og anerkendelse, samtidig med at de har en professionel tilgang til borgeren med dobbeltdiagnoser og dertil hørende problematikker. Vores personale varetager behandling, pleje og omsorg ud fra den enkelte borgers behov. Personalet efterstræber altid, at det er borgerens ønsker, behov og livsværdier, der udgør fundamentet for vores indsats.