Hjælp til en
bedre fremtid

Frisk-Pust er et skræddersyet tilbud, særligt til personer med psykiske vanskeligheder.

Hjælp til en
bedre fremtid

Frisk-Pust er skræddersyet botilbud, særligt til personer med psykiske vanskeligheder.

Om Frisk-Pust

Frisk Pust henvender sig til voksne - og unge på vej ind i voksenlivet, med socialpsykiatriske vanskeligheder og særdeles udfordrende adfærd. Vi er specialiserede i at løfte præcis de opgaver.

Sagsbehandler

Vi ser samarbejdet med dig som en meget vigtig del af vores samlede indsats omkring din borger.

Trygt socialt miljø

Tryghed, personlig udvikling, selvbestemmelse og fleksibilitet er vores kerneværdier.

Pårørende

Vi lytter til dig og dine erfaringer, for du kender vedkommende meget bedre end os.

Vores
samarbejdspartnere