Sagsbehandler

Sagsbehandler

Har du kendskab til en borger, der har brug for en særlig indsats? En borger, der har vist sig vanskelig at finde det rette tilbud til?
Så er Frisk-Pust måske løsningen.

Vi modtager voksne borgere – og borgere på vej ind i voksenlivet, i henhold til SEL § 107, 108 og 66 med socialpsykiatriske udfordringer.
De har ofte flere psykiatriske diagnoser; nogle har udadreagerende adfærd, nogle har et misbrug og andre har en dom.
Fælles for dem er en kaotisk livssituation og et behov for en særlig indsats.

Vores ønske er at etablere et bedre liv for denne målgruppe og at nedbringe omkostningerne, på den lange bane.
Det gør vi via en skræddersyet, intensiv indsats omkring borgeren, med en høj normering og dygtigt fagpersonale.
Kvalitet koster, men målet er, at borgeren opnår et mere dueligt funktionsniveau og flere livskompetencer, så vedkommende bliver i stand til at leve et mere selvstændigt liv. Dermed vinder både borgeren, kommunens økonomi og samfundet på længere sigt.

Det er en omfattende opgave at vende en destruktiv spiral til en positiv. Vi har både pædagoger, sundhedsfagligt personale og medarbejdere med andre relevante fag bag sig. De har alle massivt kendskab til målgruppen og et højt fagligt niveau, hvilket muliggør indsatsen.

Vi ser samarbejdet med dig som en meget vigtig del af vores samlede indsats omkring borgeren. Vi arbejder fokuseret ud fra den handleplan, som følger med borgeren og vi sender dig statusskrivelser hver 6. måned. Vi holder dig naturligvis opdateret på ændringer og tiltag, som har relevans for dig.

Når en borger har været hos os i en given periode, vil det være muligt at overgå til et andet bosted i vores regi, med mindre normering til en lavere pris.

Den første tid hos Frisk-Pust

Den første tid hos Frisk pust er tid til at observere. Vi har primært fokus på aktiviteter, borgeren finder interesse for og glæde ved.
Vi opretholder et elektronisk dokumentationssystem til vores dataindsamling.

Herunder registreres

  • Daglig aktivitet
  • Status og handleplaner
  • Referater af møder
  • Tilsynsrapporter
  • Medicin-procedurer
  • Div

Målgruppe

Frisk-Pust er et socialpsykiatrisk botilbud beliggende på 3 forskellige matrikler i hhv. Faxe, Køge og Ølby. Vi henvender os primært til borgere med diagnoser inden for skizofreni, personlighedsforstyrrelser, særdeles udfordrende adfærd mm. i aldersgruppen 17 – 65 år, der har et særligt behov for en struktureret og forudsigelig hverdag i rolige og trygge rammer.

Visitationen sker ud fra Servicelovens § 107, 108 og 66. Borgerne kan have en udadreagerende og selvskadende adfærd, samt angst og depression. De kan have haft tidligere misbrug og nogle er domsanbragte.

Frisk-Pust er ikke egnet til mennesker med nedenstående problematikker:

  • Mennesker med udelukkende massiv stofmisbrugsproblematikker
  • Mennesker med svære fysiske handicaps