Sagsbehandler

Sagsbehandler:

Har du en borger, der har brug for en særlig indsats? En borger der har vist sig vanskelig at finde det rette tilbud til?
Så er Frisk-Pust måske løsningen.

Vi modtager borgere over 18 år i § 107. Vores borgere har socialpsykiatriske udfordringer.
De lider somme tider af flere psykiatriske diagnoser, nogle har udadreagerende adfærd, nogle har et misbrug og nogle har en dom.
Fælles for dem er en kaotisk livssituation og et behov for en særlig indsats.

Vores ønske er at etablere et bedre liv for denne målgruppe og at spare på din økonomi på den lange bane.
Måden at gøre dette på er via en skræddersyet intensiv indsats omkring borgeren med en høj normering og dygtigt fagpersonale.
Det er ikke gratis, men målet er, at borgeren opnår et mere dueligt funktionsniveau og flere livskompetencer, så vedkommende bliver i stand til at leve et mere selvstændigt liv og dermed vinder både borgeren, kommunens økonomi og samfundet på længere sigt.

Det er en omfattende opgave at vende en destruktiv spiral til en positiv. Vi har både pædagoger, sundhedsfagligt personale og medarbejdere med andre relevante fag bag sig. De har alle massivt kendskab til målgruppen og et højt fagligt niveau, hvilket muliggør indsatsen.

Vi ser samarbejdet med dig som en meget vigtig del af vores samlede indsats omkring din borger. Vi arbejder fokuseret ud fra den handleplan, som følger med borgeren og vi sender dig statusplaner hver 6. måned. Vi holder dig opdateret på ændringer og tiltag, som har relevans for dig.

Når en borger har været hos os i en given periode, vil det være muligt at overgå til et andet bosted i vores regi med mindre normering til en lavere pris.

Den første tid hos Frisk Pust

Den første tid hos Frisk pust er tid til at observere, vi foretager os udelukket aktiviteter, som beboeren finder interesse for og glæde ved.
Vi opretholder et elektronisk dagbogssystem til vores dataindsamling.

Herunder registreres:

  • Daglig aktivitet
  • Status og handleplaner
  • Referater af møder
  • Tilsynsrapporter
  • Medicin-procedurer
  • Div

Målgruppe

Frisk-Pust er et socialpsykiatrisk botilbud beliggende i Faxe. Vi henvender os primært til borgere med diagnoser inden for skizofreni, personlighedsforstyrrelser, særdeles udfordrende adfærd mm. i aldersgruppen 18 – 65 år, der har et særligt behov for en struktureret og forudsigelig hverdag i rolige og trygge rammer. Visitationen sker ud fra Servicelovens § 107. Beboerne kan have en udadreagerende og selvskadende adfærd samt angst og depression. De kan have haft tidligere misbrug og nogle er domsanbragte.

Frisk-Pust er ikke egnet til mennesker med nedenstående problematikker:

  • Mennesker med udelukkende massiv stofmisbrugsproblematikker
  • Mennesker med svære fysiske handicaps