Målgruppen

Frisk-Pust er et socialpsykiatrisk botilbud beliggende på 3 forskellige matrikler i hhv. Faxe, Køge og Ølby. Vi henvender os primært til borgere med diagnoser inden for skizofreni, personlighedsforstyrrelser, særdeles udfordrende adfærd mm. i aldersgruppen 17 – 65 år, der har et særligt behov for en struktureret og forudsigelig hverdag i rolige og trygge rammer. Visitationen sker ud fra Servicelovens § 107, 108 og 66. Borgerne kan have en udadreagerende og selvskadende adfærd, samt angst og depression. De kan have haft tidligere misbrug og nogle er domsanbragte.

Frisk-Pust er ikke egnet til mennesker med nedenstående problematikker:

  • Mennesker med udelukkende massiv stofmisbrugsproblematikker
  • Mennesker med svære fysiske handicaps