Medicinhåndtering

Medicinhåndteringen varetages af sundhedsfagligt personale. For at varetage den daglige medicinudlevering er det en forudsætning at medarbejderen har gennemført – og bestået et kursus i medicinhåndtering. Det daglige personale har alle bestået kursus i medicinhåndtering. Vi tilgår Det Fælles Medicinkort (FMK) for at sikre, at alt, der vedrører borgernes medicin foregår på korrekt o g forsvarlig vis.

I Frisk-Pust har vi, foruden sundhedsfagligt personale også en Sundhedsfaglig leder, som sikrer kvaliteten i det daglige arbejde med borgerne.