Pædagog

Pædagog som kan ”flyve” søges til vores socialpsykiatriske botilbud

Har du interesse og erfaring inden for det psykiatriske speciale og har lyst til personlig og faglig udvikling til at arbejde pædagogisk med borgere, der bor på et bosted, så er det dig vi søger som ny kollega.
Vi søger en ny kollega med psykiatrisk erfaring til vores Botilbud beliggende flere steder på Sjælland.
Stillingen er på 37 timer ugentligt, i blandede vagter, med arbejde hver anden weekend og det må forventes at kunne finde sted på forskellige adresser på Sjælland.
Stillingen er ledig snarest, men vi venter gerne på den rette.

Botilbuddene ved Frisk-Pust er socialpsykiatriske botilbud, der tilbyder målrettet og struktureret midlertidig og længerevarende støtte til voksne borgere med sindslidelser.
Den socialpsykiatriske støtte tilrettelægges med afsæt i den narrative tilgang og vi bruger flere socialpædagogiske metoder, herunder AI, Narrativ metode og Mentaliseringsbaseret coaching.
Kerneopgaven er omdrejningspunktet for vores arbejde og støtten leveres med høj kvalitet og fokus på udvikling for borgerne.

Vi har følgende forventninger til dig:
– Du er uddannet pædagog.
– Har psykiatrisk erfaring og stor erfaring med at dokumentere dit arbejde i bl.a. statusskriv og udviklingsplaner
– Er visionær og udviklingsorienteret.
– Er åben, tillidsfuld og fleksibel.
– Du tager ansvar og del i dagens opgaver
– Du er mødestabil og er psykisk robust.
– Kan indgå i et tværfagligt samarbejde.
– Du trives i en foranderlig hverdag og formår at bevare overblikket og holde fokus på både det psykiatriske og det pædagogiske felt.
– Du kan både arbejde selvstændigt og i teams.
– Du kan varetage funktionen som kontaktperson for et antal borgere.
– Du kan orientere dig om borgernes helhedssituation og løbende evaluere udviklingen ud fra den enkelte borgers behov og ressourcer jf. vores resultat dokumentation.
– Kan formidle faglig viden skriftligt og målrettet ud fra de pædagogiske handleplaner og borgernes indsatsmål.
– Er fortrolig med brugen af it i det daglige arbejde.
– Kan reflektere og fastlægge niveau af indsats i dialog med ledelsen og evt. samarbejdspartnere.
– Du tør stille spørgsmål.
– Du medvirker til at udvikle fagligheden på bostedet.
– Har kontinuerlig fokus på kvalitet og udvikling til gavn for borgerne.
– Loyal overfor beslutninger truffet af ledelsen.
– Loyal overfor trufne faglige beslutninger på bostedet.
– Har kørekort

Vi tilbyder:
– Botilbud – flere af dem som er i konstant udvikling.
– God introduktion og sidemandsoplæring.
– Dygtige og engagerede tværfaglige kolleger som bidrager med faglig sparring.
– Løbende supervision
– Mulighed for at bruge dine faglige og personlige kompetencer.
– Gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.
– En arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og et godt kollegialt sammenhold.
– Har vi vakt interesse hører vi gerne fra dig på tlf. 6131 9623 eller på mail: job@frisk-pust.dk