Mentalisering

Mentalisering

For at forstå det enkelte funktionsniveau, arbejder vi meget med mentalisering – både som et begreb, men i særdeleshed også som et led i vores pædagogik.
Mentalisering er et begreb man bruger i disse år indenfor psykologien til at sammenfatte den udvikling, som starter i spædbarnealderen og som for de fleste mennesker fører til, at man har en nogenlunde forankret opfattelse af sig selv. Det kan f.eks. være, hvad man er god og mindre god til. Det er uhyre komplicerede processer, og det er dybest set et mysterium, hvordan ”det går til”. Mentalisering indeholder en række – indbyrdes forbundne- fænomener, som f. eks.

  • at vide og udtrykke hvad man føler og tænker
  • at være klar over at man påvirker hinanden (jeg bliver sur når…)
  • at sætte sig i andres sted
  • at have forståelse for venskab
  • at udvise empati og medfølelse
  • at kunne drage omsorg for andre

Vores målgruppe har – i forskelligt omfang – vanskeligheder med at mentalisere. De har i særlig grad vanskeligt ved at forstå baggrunden for andre menneskers handlinger, at regne ud hvorfor andre mennesker opfører sig som de gør.

Forudsætningen for at forholde sig til baggrunden for andre menneskers handlinger er bl.a. at man er i stand til at gøre sig tanker om, hvorfor man selv gør som man gør, hvilket børn med autisme typisk også har vældig svært ved. Dette er i faglitteraturen blevet beskrevet som mangler i forhold til ”Theory of mind”, at de ikke er i stand til at forstå motiver og intentioner og have indblik i følelser, mv. hos andre mennesker i konkrete situationer.

Vi opfatter det ikke som en decideret manglende evne, men snarere om vanskeligheder som kræver en helt særlig indsats, og som udvikles langsomt og atypisk i forhold til neurotypiske. Det kommer så at sige ikke af sig selv!
Affektregulering angiver kapacitet til at håndtere sine følelser, f.eks. at udholde at være vred uden at give dette frit løb. Der er en del dokumentation for en tæt forbindelse mellem kapacitet til affektregulering og mentalisering. Støtte til mentaliseringsprocesser bliver således særligt vigtigt, fordi vores målgruppe meget ofte har svært ved affektregulering, og der er meget, der tyder på at forbedret kapacitet til mentalisering samtidig forbedrer barnets affektregulering.

Det er muligt at opøve kapacitet til at mentalisere, og på Botilbuddet Frisk-Pust er der stort fagligt fokus på metoder til støtte for denne udvikling.