Vi søger to nye social og sundhedsassistenter til vores botilbud, beliggende i Faxe og Køge.

Vil du være med til at skabe en meningsfuld hverdag for borgerne i Frisk-Pust? Kan du skabe trivsel gennem sundhedsfremmende udviklingstiltag, samt facilitere tværfagligt samarbejde? Så vil vi rigtig gerne høre fra dig!

Om Frisk-Pust:

Botilbuddene ved Frisk-Pust er socialpsykiatriske botilbud, der tilbyder målrettet og struktureret midlertidig og længerevarende støtte til voksne borgere med sindslidelser. Den socialpsykiatriske støtte tilrettelægges med afsæt i den narrative tilgang og vi bruger flere socialpædagogiske metoder, herunder AI, Narrativ metode og Mentaliseringsbaseret coaching. Kerneopgaven er omdrejningspunktet for vores arbejde og støtten leveres med høj kvalitet og fokus på udvikling for borgerne.

 

Dine arbejdsopgaver:

Vi søger en engageret medarbejder som kan assistere den sundhedsfaglige leder ift. varetagelsen af borgernes sundhed i tilbudsstederne og er ansvarlig ift. Autorisationsloven for social og sundhedsassister. Dine arbejdsopgaver vil omhandle:

– Udførende sygepleje opgaver, herunder visiterende inden opkald til egen læge, psykiatri eller vagtlæge, tilkaldes og vurdere mindre sundhedsfaglige problematikker, og evt. behandling hvor der ikke kræves lægefaglig vurdering.

– Varetage de overordnede medicinansvarlige opgaver, herunder at sikre en ensartet og struktureret medicinhåndtering i botilbuddene.

– Formidlende sygepleje og støtte op omkring den helhedsorienterede rehabiliterende indsats vha. undervisning og facilitering til det pædagogiske personale.

– Implementering af de 12 sygeplejefaglige problemområder, sundhedsfaglige handleplaner og instrukser.

– I tæt samarbejde med den sundhedsfaglige leder sikre at Frisk-Pust lever op til styrelsen for patiensikkerheds mål for risikobaseret tilsyn.

 

Om dig:

– Du er uddannet social og sundhedsassistent eller sygeplejerske

– Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring fra socialpsykiatrien

– Det er ligeledes en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med

– Kan facilitere tværfagligt samarbejde

– Arbejder med fokus på de tolv sygeplejefaglige punkter

– Har kontinuerlig fokus på borgernes sundhed og udvikling

– Kan orientere dig om borgernes helhedssituation og løbende evaluere udviklingen ud fra den enkelte borgers behov og ressourcer jf. vores resultat dokumentation

– Har kørekort og egen bil

 

I forhold til dine personlige kompetencer lægger vi vægt på:

– Trives i en foranderlig hverdag og formår at bevare overblikket

– At du er god til at organisere og strukturere din opgaveplanlægning

– Holder overblik, også når der er korte deadlines

– Er proaktiv og initiativrig

– Er en stærk formidler med gode kommunikative færdigheder og stærk i dansk sprog og grammatik

– Arbejder selvstændigt, men du kan også samarbejde med afdelingens øvrige ansatte

 

Vi tilbyder:

– En organisation i udvikling

– Grundig introduktion

– Løbende supervision

– Dygtige og engagerede kolleger i Frisk-Pust assist teamet, som bidrager til organisationsudviklingen og kvalitetssikringen i organisationen.

– Mulighed for at bruge dine faglige og personlige kompetencer

– Gode muligheder for både faglig og personlig udvikling

Løn- og ansættelsesvilkår Du bliver ansat som social og sundhedsassistent i Frisk-Pust med opstart snarest muligt. Arbejdstiden er på 37 timer om ugen fordelt på ugens hverdage. Løn aftales efter kvalifikationer.

Yderligere information og kontakt Har vi vakt interesse? Så send din ansøgning samt CV til job@frisk-pust.dk. Vi indkalder til samtale løbende.

Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 6131 9623. Du kan også læse mere om os på www.frisk-pust.dk